K9 – Specialsök Sökhundar för säkerhet

Polismyndighetens utlåtande Narkotikasök vid skolor och institutioner